Poprawianie pracy licencjackiej

Patryk Wróblewski 2021-09-10 0 komentarzy
Poprawianie pracy licencjackiej

Niestety, nierzadko wizje rozwinięcia wybranej tematyki przez studenta oraz jego promotora różnią się od siebie. Powoduje to konieczność nanoszenia zmian (zazwyczaj według wytycznych opiekuna pracy), co wywołuje u obu stron sporo frustracji, a w najgorszym razie przesunięcie terminu obrony i wydłużenie czasu studiów. 

Częstym problemem, który jest przyczyną odrzucenia opracowanej przez studenta treści pracy dyplomowej, nie jest jej wartość merytoryczna, ale rażąca ilość błędów ortograficznych, stylistycznych oraz językowych, na które ani promotor, ani recenzent nie mogą przymknąć oka. Stosowanie programów, które automatycznie poprawiają wszelkie nieprawidłowości w tekście, nie zawsze zdaje egzamin. Przed dostarczeniem rozdziału do akceptacji warto więc skorzystać z pomocy odpowiedniego korepetytora, który dokona niezbędnej korekty. 

Pomoc w powyższym zakresie mogą zaproponować pracownicy serwisu, który ogłasza się na stronie internetowej e-praca-dyplomowa.pl. Jest to grupa osób z odpowiednim doświadczeniem oraz kompetencjami, która ma świadomość, jak powinien wyglądać odpowiadający kanonom wyższych uczelni zapis pracy dyplomowej. Wspomagają studenta nie tylko jeśli chodzi o poprawianie pracy licencjackiej czy magisterskiej pod kątem obecności ewentualnych błędów, ale także podpowiadają w zakresie właściwego rozłożenia treści. Wielu studentów ma kłopot, aby dobrze zaplanować rozpiętość tematyczną rozdziałów, nadmiernie rozbudowując część opisową, a poświęcając o wiele mniej uwagi kwestii badań własnych oraz opisaniu wniosków z nich wynikających. 

Skomentuj wpis