Rzeczoznawca majątkowy w Poznaniu i jego zakres usług

Rafał Ziółkowski 2022-12-07 0 komentarzy
Rzeczoznawca majątkowy w Poznaniu i jego zakres usług

Na czynności przeprowadzane przez rzeczoznawców majątkowych składa się określanie wartości nieruchomości, przygotowywanie opinii oraz przeprowadzanie analiz, dotyczących opłacalności poszczególnych inwestycji. Specjaliści wykonujący ten zawód mają pełną zdolność do czynności prawnych, są niekaralni i działają zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki Zawodowej. Współpracują z klientami potrzebującymi doradztwa z zakresu planowanych inwestycji i podejmują się wykonywania ekspertyz, związanych z rynkiem nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy w Poznaniu, z jakim można nawiązać współpracę, został zatrudniony w przedsiębiorstwie Omega Project. Można mu zlecić sporządzanie wyceny oraz przyjrzenie się stanom prawnym wybranych obiektów.

Na usługi realizowane w firmie składa się przeprowadzanie szczegółowych oględzin nieruchomości na podstawie informacji zawartych w księgach wieczystych czy planów zagospodarowania przestrzennego. Specjaliści nieustannie monitorują rynek oraz zmiany, jakie w nim zachodzą i dobierają techniki szacowania w sposób indywidualny. Doradzają inwestorom, sprawdzają wiarygodność dokumentów, jakimi dysponują klienci i wydają opinie na potrzeby sądu. Są to osoby zaangażowane i umiejące pracować pod presją czasu. Tworzą także opracowania dotyczące odrębnej własności lokali oraz skutków finansowych związanych ze zmianami planów miejscowych.

Skomentuj wpis